Archiwum - Nagrania transmisji na żywo - Wywiady - Reportaże

Dni Gutenberga

Zapis wydarzeƄ podczas Dni Gutenberga w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. MarszaƂka Józefa PiƂsudskiego w Ɓodzi.

Oto lista wszystkich nagrań oraz transmisji, które miały miejsce w tym wydarzeniu. Elementy zaznaczone na niebiesko, to transmisje na żywo. Trwaj±ce w tym momencie transmisje oznaczone s± na żywo.

Wróæ do listy wydarzeń i kategorii »

"Pelplińskie wydanie faksymilowe Biblii Gutenberga" 03.06.2011

Prelekcja Tadeusza Serockiego

Zobacz »

Sztuka i warto¶ci czytania 03.06.2011

Panel dyskusyjny z udziaƂem prof. MichaƂa SeweryƄskiego (Uniwersytet Ɓódzki), Ɓukasza GoƂębiewskiego (pisarza, publicysty, wydawcy, prezesa zarządu SpóƂki „Biblioteka Analiz”), Jacka Ladoruckiego (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UƁ).

Zobacz »

Z e-bookiem na wakacje 03.06.2011

Prelekcja BƂaĆŒeja Fereta, MaƂgorzaty RoĆŒniakowskiej-KƂosiƄskiej (Biblioteka Politechniki Ɓódzkiej)

Zobacz »

Kabaret PUFA 03.06.2011

Zobacz »
Wróæ do listy wydarzeń i kategorii »